هیئت دولت، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به انتزاع تهیه و‌ توزیع نهاده ها بوسیله این شرکت و برگشت وظایف محوله آن به بدنه دولتی کرد.

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۳:۳۸ کد : ۵۱ آخرین اخبار اخبار اعضا
تعداد بازدید:۱۹
هیئت دولت، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به انتزاع تهیه و‌ توزیع نهاده ها بوسیله این شرکت و برگشت وظایف محوله آن به بدنه دولتی کرد.
هیئت دولت، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به انتزاع تهیه و‌ توزیع نهاده ها بوسیله این شرکت و برگشت وظایف محوله آن به بدنه دولتی کرد.

اعضای محترم انجمن واردکنندگان


احتراما به آگاهی میرساند پس از حدود ۳ سال پیگیری های مجدانه و جلسات گوناگون با نهادهای حاکمیتی در جهت ایفای حقوق اعضا در مقابل شرکت خدمات حمایتی کشور و با وجود گرفتاریهای گوناگون و سختی های فراوان برای اعضای هییت مدیره، خوشبختانه سرانجام هیئت دولت، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به انتزاع تهیه و‌ توزیع نهاده ها بوسیله این شرکت و برگشت وظایف محوله آن به بدنه دولتی کرد.
امید است در گام بعدی بتوان در جهت خصوصی سازی کامل این امر اقدامات لازم را انجام داد.


هیئت مدیره


نظر شما :