مطالب مرتبط با کلید واژه

قائم مقام وزارت کشاورزی


نقش مشارکت بخش خصوصی در پایداری تولید گندم
قائم مقام وزیر جهاد‌کشاورزی اعلام کرد:

نقش مشارکت بخش خصوصی در پایداری تولید گندم

روابط عمومی انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران: قائم مقام وزیر جهاد‌کشاورزی گفت: با کمک بخش خصوصی و بنیاد ملی گندمکاران می‌توانیم گام‌های اساسی برای رسیدن به پایداری تولید گندم برداریم.

ادامه مطلب